Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Procesbeschrijving

Peter van Rijn December 03, 2018 585 keer bekeken 5 comments

Onder het kopje Procesbeschrijving moet er een bestand worden meegestuurd "waarin u tennminste het volgende beschrijft:

a. op welke wijze wordt voldaan aan artikel 3;"

 

Wat houdt Artikel 3 in?

 

 

5  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Irene Smolders December 04, 2018

Beste Peter, bedankt voor je vraag. Met artikel 3 wordt hier bedoeld artikel 3 van de regeling subsidie Groene Schoolpleinen (artikel 4.15.3 in de Regels voor ruimte Gelderland):
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR390394/CVDR390394_18.html
Het gaat er dus om dat in de procesbeschrijving staat hoe aan de genoemde criteria voor een groen schoolplein wordt voldaan (dus: dat een deel van de bestrating wordt vervangen door waterdoorlatende ondergrond, dat er beplanting komt, etc.).

Peter van Rijn December 04, 2018

Hallo Irene, misschien is het verstandig om dat in de subsidie aanvraag beter te vermelden.
Voor iedereen die dit leest, het gaat om deze tekst:

Artikel 4.15.3 Criteria
Een subsidie kan worden verstrekt:

a. voor het ontwerpen en het aanleggen van een groen schoolplein;
b. als het groene schoolplein natuurlijke elementen en beplanting bevat en een deel van de bestrating wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond;
c. als het ontwerp van het groene schoolplein tot stand komt in samenwerking met leerlingen en docenten;
d. als het groene schoolplein de mogelijkheid biedt om buitenlessen te geven, en
e. als de grondeigenaar toestemming geeft voor het aanleggen van het groene schoolplein.

Irene Smolders December 04, 2018

Dank voor je reactie Peter. Het staat nu ook duidelijker in de regels (die je vindt als je op de link op www.gelderland.nl/groene-schoolpleinen klikt), dat het om 4.15.3 gaat.

Govert Gommans December 05, 2018

Beste Irene, in artikel 4.15.5 wordt bij onderdeel a verwezen naar 4.14.3. Paragraaf 4.14 verwijst naar "Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven", waarbij in 4.14.3 wordt verwezen naar twee criteria rondom een bijlage 2 en een handelsregister?

Irene Smolders December 05, 2018

@Govert Gommans: dat is een fout in de tekst, er moet '4.15.3' staan. Dit heb ik al doorgegeven aan degene die hier iets aan kan doen, het wordt zo snel mogelijk aangepast.

Cookie settings