Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Bijlage formulier subsidieaanvraag

Peter van Rijn November 19, 2018 449 keer bekeken 8 comments

Is er al bekend welke vragen / documenten / onderbouwing er voor deze subsidieaanvraag moeten worden aangeleverd?

Bij een andere subsidieaanvraag zag ik zaken als:

- projectvoorstel

- onderbouwing kostenbegroting

- bewijzen van toegezegde financiering

- jaarrekening

- uitreksel uit het handelsregister

- bankverklaring

enz.

 

 

8  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Irene Smolders November 20, 2018

Beste Peter, goede vraag, bedankt daarvoor. Als je de subsidie gaat aanvragen zie je in het digitale formulier welke bijlagen je moet toevoegen. Dit zullen niet alle zaken zijn ie je hierboven noemt. Voor de subsidie Groene Schoolpleinen moet je aanleveren:
1. Een procesbeschrijving, waarin wordt aangegeven hoe aan de criteria uit de regeling wordt voldaan ( bv: vervangen steen door waterdoorlatende ondergrond, bijdrage aan biodiversiteit, mogelijkheden voor buitenlessen, toestemming grondeigenaar voor aanleg, beheer en onderhoud)
2. Een onderbouwing van de begroting.
3. Een kopie van een bankafschrift.
4. Een machtigingsformulier, alleen wanneer er sprake is van een gemachtigde.
5. Een ondertekening verklaring, na digitale indiening van de aanvraag ontvangt aanvrager een mail met een verklaring die ondertekend retour gestuurd moet worden.

Annemiek van de Grint November 27, 2018

Ik lees in onderstaande reactie dat er een onderbouwing van de begroting aangeleverd moet worden. Wil dat zeggen dat het ontwerp al volledig klaar moet zijn om de subsidie aan te vragen? Alleen wanneer het ontwerp klaar is kan er een bijpassende begroting opgesteld worden. En moet het ontwerp zelf ook aangeleverd worden of is een beschrijving voldoende?

Ruth Brinkhorst November 27, 2018

Wij zijn net gestart met het opzetten (collega's/kinderen hebben al idee├źn en hebben dus nog geen ontwerp. Kan ik inderdaad dan al wel de offerte aanvragen?

Ruth Brinkhorst November 27, 2018

Ik bedoel natuurlijk de subsidie ipv offerte!

Tatjana Klomp November 29, 2018

Indien scholen hulp nodig hebben bij het pas maken van alle ideetjes van kinderen en leerkrachten binnen een begroting en binnen de regels van speelomgevingen, dan willen wij u daar vrijblijvend onze hulp in aanbieden. 06-30103254 www.leef-buiten.nl.

Irene Smolders December 04, 2018

Beste Annemiek en Ruth, bedankt voor jullie reacties en vragen. Er moet bij een subsidie-aanvraag inderdaad wel een ontwerp of plan zitten, maar dat mag een ruwe schets zijn. Een beschrijving is daarbij al voldoende, maar een ontwerpschets mag u zeker toevoegen en maakt het beoordelen van de aanvraag wellicht makkelijker. De begroting hoeft dus ook niet heel gedetailleerd te zijn, wel graag zo goed mogelijk geschat als in de beginfase mogelijk is. Het feit dat 10% van de subsidiabele kosten uit ontwerpkosten mogen bestaan, suggereert ook al dat het ontwerp dus nog niet helemaal af hoeft te zijn ten tijde van de aanvraag.

Govert Gommans December 05, 2018

Beste Irene. Welk artikel in de regeling stelt dat er een ontwerp of plan moet worden meegestuurd bij de aanvraag? Artikel 4.15.5 stelt dat een procesbeschrijving moet worden meegestuurd dat voldoet aan de criteria. Artikel 1.2.3 stelt dat in ieder geval een beschrijving van de activiteiten wordt meegestuurd. Een activiteit kan dan ook zijn: "we gaan samen met docenten en leerlingen een ontwerp voor een groen schoolplein maken en dit realiseren". Op basis van de maximaal beschikbare eigen financiering kan, in combinatie met de provinciale subsidie, hier een taakstellend budget voor worden vastgesteld. Er hoeft in die zin dan nog geen idee of schets te zijn.

Irene Smolders December 05, 2018

@ Govert Gommans: het plan (of 'omschrijving', het hoeft zoals gezegd niet in groot detail) dat ik bedoel is onderdeel van de projectbeschrijving. Om te laten zien dat aan artikel 4.15.3 (criteria) wordt voldaan, is er een omschrijving nodig (maar een ontwerpschets mag natuurlijk ook) van de wijze waarop het schoolplein ingericht wordt. Alleen de zin 'we gaan (...) een groen schoolplein realiseren' zegt niets over hoe dat dan gaat gebeuren en is dus niet voldoende. Bovendien is de ontvanger van de subsidie verplicht (artikel 4.15.10) het groene schoolplein binnen 24 maanden aan te leggen. Er kan alleen beoordeeld worden of dat een realistische termijn is als er een plan of omschrijving van activiteiten (om het schoolplein daadwerkelijk te realiseren) is.

Cookie settings