Fondsenwerving

1054 keer bekeken

Om jullie droom voor een groen schoolplein te realiseren heb je budget, mensen en materialen nodig. Zoals professionele hulp voor de het ontwerp en de aanleg.  We geven je tips voor het benaderen van potentiële fondsen & sponsors en hoe je je eigen middelen en netwerk kunt inzetten.

De provinciale regeling dekt maximaal 75% van de kosten voor ontwerp en aanleg met een maximum van €17.500. Grote kans dat jouw plannen voor een groen schoolplein ambitieuzer zijn. Hoe kun je nog meer financiering regelen voor jullie vergroeningsplannen? Hieronder staan enkele algemene tips voor:

  1. Het benaderen van potentiele fondsen & sponsors.
  2. Eigen middelen en netwerk inzetten.

Om scholen hiermee te helpen is er nu ook een speciaal online crowdfunding platform opgericht voor Gelderse scholen ten behoeve van de groene schoolpleinen op https://www.groenvoorgelderland.nl/. Dit platform is gratis zodat elke euro die jullie ophalen, naar jullie groene schoolplein gaat. Met acties op dit fondsenwervingsplatform bereik je meer en makkelijker donateurs en hoeven jullie niet met contant geld te werken. Wel zo veilig en minder rompslomp. Alle acties van scholen staan overzichtelijk bij elkaar, zodat het ook heel makkelijk is om inspiratie op te doen bij andere scholen.

Zoek je specifieke informatie over hoe je een aanvraag moet indienen bij  de subsidieregeling Groene Schoolpleinen van de provincie Gelderland? Kijk dan hier.  Mogelijkheden voor subsdies bij jou in de regio vind je op deze pagina.

                                                                           

1. Tips voor benaderen van potentiële fondsen & sponsors

  1. Verdiep je in de website van de financier of potentiele sponsor. Op de website staat hoe je een bijdrage kan vragen en wat de financier belangrijk vindt. Misschien is het thema sociale cohesie van belang of juist biodiversiteit. Gebruik de woorden van de financier in je aanvraag. Taal en woordkeuze zijn in zo’n aanvraag belangrijk!
  2. Bel het potentiele fonds of de sponsor op voordat je een aanvraag instuurt en stel jezelf kort voor. Vertel waarom jouw hart sneller gaat kloppen van de vergroening van jouw project of schoolplein. Hoe persoonlijker, hoe beter. Vraag of je een kort voorstel op mag sturen. Nog beter, probeer via een warm contact, iemand die je kent, binnen te komen. Vraag ook binnen je eigen netwerk of zij fondsen of bedrijven kennen die enthousiast worden van jullie vergroeningsplannen.
  3. Waarschijnlijk mag je je idee insturen. Stuur je idee op 1 A4 toe. Houd het kort en vraag om feedback. Vraag ook welke bijlagen of informatie ze nog meer willen ontvangen. Denk aan statuten, KvK nummer, recent jaarverslag, jaarrekening, etc.
  4. Verwerk de feedback in je aanvraag.  Maak je verhaal zo persoonlijk mogelijk, laat zien waarom jij en jouw werkgroep zo gepassioneerd zijn over dit plan voor een groen schoolplein! Voeg voorbeelden, quotes van deelnemers en succesverhalen toe. Stel de begroting op volgens de eisen van de financier. In het dekkingsplan vermeld je cofinanciering, sponsoring en of eigen bijdragen. Fondsen financieren graag als anderen ook mee doen. Stuur je aanvraag in volgens de voorwaarden van de financier of sponsor, met alle benodigde bijlagen.
  5. Afwachten en duimen. Je kan altijd even bellen om te vragen of de aanvraag in goede orde is ontvangen en wanneer ze denken uitsluitsel te kunnen geven. Sommige fondsen publiceren het vergaderschema op hun website.
  6. Toekenning! Je krijg via e-mail of per post een toekenning toegestuurd. Vaak krijg je een percentage van het bedrag dat je hebt aangevraagd als voorschot. Een kleiner percentage ontvang je dan na afloop, nadat je een evaluatie hebt ingediend.
  7. Uitnodigen en op de hoogte houden. Als het nieuwe schoolplein geopend wordt, vergeet dan niet de medefinanciers, sponsors en pers uit te nodigen om dit feestelijke moment bij te wonen. Of geef ze een actieve rol tijdens de openingsceremonie!
  8. Het is belangrijk dat je je project evalueert en data verzamelt die voor de financier belangrijk is. Wat zijn de successen? Wat ga je niet meer of anders doen? Hoeveel vrijwilligers hebben mee gedaan met activiteiten? Hoeveel media-aandacht heeft het project opgeleverd? Sommige fondsen geven pas nadat je een evaluatie hebt ingediend, de laatste financiële bijdrage.


2. Tips eigen middelen en netwerk inzetten

Eigen middelen school

Ga na bij de schoolleiding welke middelen er beschikbaar zijn vanuit de school voor de aanleg en beheer van het plein. Breng ook in kaart welke middelen er gereserveerd staan voor bijvoorbeeld groot onderhoud van het plein en vervanging van speeltoestellen. Soms kan er budget naar voren gehaald worden om de vernieuwing van het plein mogelijk te maken.

Lokaal netwerk

Je lokale netwerk kan veel opleveren. Het is goed om na te gaan welke kennis en kunde binnen je netwerk al aanwezig is en wie wellicht een steentje kan bijdragen in de vorm van meedenken, materialen of helpen bij de aanleg. Lokale bedrijven willen misschien wel sponsoren in natura: bijvoorbeeld via moestuinbakken, wilgentenen, wateraansluiting, speeltoestellen etc. Dit kan de kosten verlagen. Je kunt ook geld inzamelen via je lokale netwerk. Bekend voorbeeld is een sponsorloop. Omdat dit veel betrokkenheid vanuit de ouders, kinderen, familieleden losmaakt voor het plein en relatief makkelijk te organiseren is. 

Crowdfunding

Met crowdfunding vraag je bekenden en onbekenden bij te dragen aan jouw plannen. Je kunt dat doen door een rendement of tegenprestatie te beloven of te vragen om een bijdrage.

Vragen?

Heb je een vraag over fondsenwerving? Een mooi voorbeeld om te delen of een suggestie? Zoek je hulp? Zet je vraag of oproep op het forum via bovenstaande link. 

Images

Twitter

Cookie settings