Criteria en voorwaarden

Door mee te doen aan de challenge groene icoonprojecten maak je kans op 2 verschillende prijzen:

 • 20 keer een bijdrage van 50% aan de verwachte kosten voor het maken van een ontwerp (met een maximum van € 15.000 per ontwerp). Hierbij geldt: de eerste 20 die een ontwerp indienen en voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de bijdrage. 

 • 9 keer een bijdrage van 50% aan de verwachte kosten voor de realisatie van het project (met een maximum van €100.000 per project). Hierbij geldt: de 9 ontwerpen die de hoogste scores hebben ontvangen van de onafhankelijke jury, op basis van de criteria, ontvangen de bijdrage.

 

Voorwaarden

Om met je projectplan én ontwerp kans te maken, moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De locatie voor het icoonproject bevindt zich in de bebouwde kom. (Hierbij hanteren we de grenzen die zijn vastgesteld op grond van de Wegenverkeerswet. Je gemeente weet of de locatie die je op het oog hebt tot de bebouwde kom behoort.)
 • Voor de realisatie van het icoonproject is tenminste 1.000 m2 beschikbaar, dit hoeft geen aaneengesloten gebied te zijn.
 • De gemeente en grondeigenaar zijn betrokken bij de plannen.
 • Je hebt toestemming van de grondeigenaar.
 • Als het klaar is, is het icoonproject kosteloos toegankelijk voor publiek.

De 20 projectplannen die als eerste worden ingediend winnen een bijdrage aan de ontwerpkosten (ook wel plankosten genoemd). Zodra je de bijdrage voor de plankosten wint, dan ben je verplicht in het ontwerp aandacht te besteden aan: biodiversiteit, klimaatadaptatie, maatschappelijke waarde en iconische waarde.

 

Criteria

Het uiteindelijke ontwerp wordt beoordeeld door een jury. De jury kent een score toe aan ieder ingediend ontwerp. Dit doen zij op basis van de vier criteria:

 1. bijdrage aan klimaatadaptatie;
 2. bijdrage aan biodiversiteit;
 3. bijdrage aan maatschappelijke waarde;
 4. iconische waarde.

De volledige subsidieregeling is hier te vinden: subsidiepagina Groene Icoonprojecten.

N.B.: Als je de bijdrage voor de realisatie wint, dan moet je gedurende de realisatie een administratie bijhouden waaruit blijkt welke kosten je hebt gemaakt. De bijdrage is alleen bestemd voor kosten die je ook daadwerkelijk gaat maken.

Is je iets niet duidelijk? Stel ons je vraag en wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Cookie-instellingen