Criteria en voorwaarden

Door mee te doen aan de challenge groene icoonprojecten maak je kans op 2 verschillende prijzen:

 • 20 keer een bijdrage van 50% aan de verwachte kosten voor het maken van een ontwerp (met een maximum van € 15.000 per ontwerp). Hierbij geldt: de eerste 20 die een ontwerp indienen en voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de bijdrage. 

 • 9 keer een bijdrage van 50% aan de verwachte kosten voor de realisatie van het project (met een maximum van €100.000 per project). Hierbij geldt: de 9 ontwerpen die de hoogste scores hebben ontvangen van de onafhankelijke jury, op basis van de criteria, ontvangen de bijdrage.

 

Voorwaarden

Om met je projectplan én ontwerp kans te maken, moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De locatie voor het icoonproject bevindt zich in de bebouwde kom. (Hierbij hanteren we de grenzen die zijn vastgesteld op grond van de Wegenverkeerswet. Je gemeente weet of de locatie die je op het oog hebt tot de bebouwde kom behoort.)
 • Voor de realisatie van het icoonproject is tenminste 1.000 m2 beschikbaar, dit hoeft geen aaneengesloten gebied te zijn.
 • De gemeente en grondeigenaar zijn betrokken bij de plannen.
 • Je hebt toestemming van de grondeigenaar.
 • Als het klaar is, is het icoonproject kosteloos toegankelijk voor publiek.

De 20 projectplannen die als eerste worden ingediend winnen een bijdrage aan de ontwerpkosten (ook wel plankosten genoemd). Zodra je de bijdrage voor de plankosten wint, dan ben je verplicht in het ontwerp aandacht te besteden aan: biodiversiteit, klimaatadaptatie, maatschappelijke waarde en iconische waarde.

 

Criteria

Het uiteindelijke ontwerp wordt beoordeeld door een jury. De jury kent een score toe aan ieder ingediend ontwerp. Dit doen zij op basis van de vier criteria:

 1. bijdrage aan klimaatadaptatie, dan kun je bijvoorbeeld denken aan:
  1. de relatie met de gemeentelijke of regionale stresstest klimaatadaptatie conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie;
  2. het voorkomen van opwarming van de omgeving;
  3. het voorkomen van overstroming op de locatie en in de directe omgeving, en
  4. het voorkomen van droogte op de locatie en in de directe omgeving;
 2. bijdrage aan biodiversiteit, dan kun je bijvoorbeeld denken aan:
  1. het beplanten met inheemse kruiden, struiken of bomen;
  2. de variatie aan inheemse soorten;
  3. de aansluiting van het icoonproject op andere groene structuren in de omgeving, als onderdeel van een groter natuurlijk systeem;
  4. het treffen van voorzieningen voor diersoorten, bijvoorbeeld nestkasten, vleermuiskasten of insectenhotels, en
  5. het opstellen van een beheerplan;
 3. bijdrage aan maatschappelijke waarde, dan kun je bijvoorbeeld denken aan:
  1. de beleefbaarheid voor een breed publiek;
  2. het inrichten van het project met recreatieve voorzieningen;
  3. ontmoeten en bewegen;
  4. de relatie met de omgeving, en
  5. het betrekken van inwoners en bedrijven bij de planvorming, uitvoering en beheer;
 4. de iconische waarde, dan kun je bijvoorbeeld denken aan:
  1. de creativiteit van het project;
  2. de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
  3. beeldbepalend voor de omgeving, en
  4. vernieuwende of inspirerende inzichten geeft in energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie of biodiversiteit.

In totaal zijn er maximaal 100 punten te verdienen op basis van de volgende verdeling: 30 punten voor klimaatadaptatie, 30 punten voor biodiversiteit, 20 punten voor maatschappelijke waarde en 20 punten voor iconische waarde. Als aan een project een totale score van minder dan 60 punten wordt toegekend is het project uitgesloten van de subsidie.

De volledige subsidieregeling is te vinden via de volgende pagina: subsidiepagina Groene Icoonprojecten.

 

N.B.: Als je de bijdrage voor de realisatie wint, dan moet je gedurende de realisatie een administratie bijhouden waaruit blijkt welke kosten je hebt gemaakt. De bijdrage is alleen bestemd voor kosten die je ook daadwerkelijk gaat maken.

Is er iets niet duidelijk? Stel ons je vraag op deze pagina of mail naar groeneicoonprojecten@gelderland.nl. We geven zo snel mogelijk antwoord.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.