Forum natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Forum natuur en landschap

Blog

Wij nodigen je uit om je blog over de Gelderse natuur en het Gelderse landschap hier te delen. Wil je extra aandacht voor je blog? Wij kunnen je blog meenemen in onze tweewekelijkse updates naar alle forumleden.

 • Wat willen inwoners uit Gelderland (en daarbuiten) met natuur?

  Marianne van der Veen 20-07-2017 0 reacties

  Mijn kapper wil graag hardlopen in de natuur. Hij vindt het heerlijk dat daar ‘niks’ is, dat het daar rustig is. Dan laat hij zijn gedachten de vrije loop of kan hij zich goed concentreren op zijn sport. ‘Ik bof maar, dat ik zo dicht bij een bos woon’, glundert hij.  

  In de afgelopen maand heb ik met collega’s op verschillende plekken in Gelderland (natuurgebieden, tuincentra en warenmarkten) gevraagd hoe mensen over natuur denken: speelt het een belangrijke rol in hu leven, waarom wel of niet, vinden ze dat het goed gaat met de natuur of maken ze zich er zorgen over en doen ze zelf ook iets voor de natuur, of zouden ze dat willen?

  Wat me daarbij opvalt, is dat je eigenlijk twee groepen kunt onderscheiden: de recreanten en de natuurvrijwilligers.

  De recreanten bewegen graag in de natuur: fietsen, wandelen, rennen, hond uitlaten, enz. Ze genieten van de rust en de groene omgeving. De meesten die we spraken, vinden dat er in Gelderland genoeg mooie natuur is. Zij denken daarbij vaak aan bos- en heidegebieden zoals de Veluwe, Montferland, een enkeling denkt ook aan uiterwaarden.

  Veel zorgen maken de mensen zich niet over natuur, slechts een enkeling zei: We gaan er volgens mij niet zo netjes mee om, en noemde gifspuiten als voorbeeld.

  De natuurvrijwilligers

  Een aantal vrijwilligers ontmoetten we toen we op bezoek gingen bij een aantal groene burgerinitiatieven. Dat zijn initiatieven van groepen mensen die zelf iets groens in hun omgeving willen maken of beheren. We wilden ervaren wat hen beweegt, waar ze tegenaan lopen e.d.

  Zij hebben vaak een groot lokaal netwerk en zijn creatief en gedreven bij het organiseren van allerlei activiteiten: beheerdagen, tel-acties, fondswerving. Zij lopen er wel tegenaan dat gemeenten bijvoorbeeld de subsidies voor Natuur- en Milieu Educatie-centra terugschroeven of te weinig met hun gegevens doen.

  We weten dat er naast de burgerinitiatieven nog meer vrijwilligers zijn, die iets voor of met de natuur doen. Zo zijn er mensen die monitoren hoe het met bepaalde soorten in de natuur gaat, mensen die landschap onderhouden, klompenpaden aanleggen e.d.

  De provincie zou graag willen dat zoveel mogelijk inwoners genieten van de natuur en daar mogelijk iets aan bijdragen.  Nu is mijn vraag: waar moeten we op inzetten?

  Moeten we zorgen voor meer natuureducatie op scholen, meer routes uitzetten, of juist de groepen natuurvrijwilligers helpen? Wat vind jij?

 • Zwerfafval

  Kruistocht:

  Deze week noemde Marco Grubben in een artikel in de Stentor mijn strijd voor een schone en gezonde leefomgeving een Kruistocht. Ik dacht: Het hoge woord is eruit. Nu moet ik toegeven dat ik geen ridderlijke ambities nastreef en het niet ervaar als een kruistocht maar ik begrijp zijn woordkeuze. Je zou er moedeloos van worden.
   

  Al ruim twee jaar ruim ik zwerfafval op in mijn gemeente en strijd tegen de Helium ballon in mijn regio. Met ludieke acties haalde ik de krant en ook staan er geregeld opruimacties in de krant met mijn naam. Dit heeft er toe geleid dat mensen in mijn directe omgeving regelmatig aan mij denken als ze ergens op vakantie zijn en zien hoe erg de vervuiling daar is. ‘René, we moesten zo vaak aan je denken, het was allemaal plastic op het strand’.

  In totaal heb ik inmiddels 160 zakken zwerfaval opgeruimd en de aanvoer stop niet. Nu zal de journalist in kwestie wel denken dat het onbegonnen werk is en het zo iets als ‘dweilen met de kraan open’. Toch is dit niet zo. In de tussentijd zijn er mensen die mijn voorbeeld volgen en af en toe ook een schoonmaakprikkel voelen opkomen en hier gebruik van maken en over gaan tot actie. Opruimen. Echter weegt dit niet op in de hoeveelheid mensen die mee helpen het milieu verder te belasten met zwerfafval. Jong en oud, ze doen allemaal mee. Dagelijks komen er veel blikjes, flesjes en ander plastic afval bij. Sommige afslagen en rotondes op ons wegennet zijn veranderd in vuilnishopen. Er zijn fiets-snoeproutes die je duidelijk herkend aan het spoor van lege verpakkingen onderweg.

  Zo ook in de bermen en groenstroken die door kinderen uit de gemeente worden ingezaaid. Zoals langs de Meent en het Molenpad. Geen kleine stukjes. Nadat de Gemeente de strook heeft omgeploegd en bedrijven het dure bloemenzaad hebben gekocht gaan scholen samen met mensen van de Vlinderstichting deze stroken inzaaien. In de hoop dat er zo na jaren een heuse vlinder route ontstaat in ons dorp. Maar wat doen de automobilisten en de voorbijgangers: ze gooien hun afval in de vlinderstroken en vervuilen niet alleen het milieu maar ook de kinderwens om meer vlinders.

  Het lijkt de norm: Ah, Gooi maar van je af. Terwijl ik nog nooit iemand gesproken heb die tegen mij zei, Ja ik gooi alles van me af op straat. Integendeel: iedereen die ik spreek zegt zich er mateloos aan te ergeren en het niet begrijpen. En dat ze het zelf nooit doen. Dus tja , ik vraag me nu toch wel af wie het dan zijn die het wel doen. Misschien zijn het de kaboutertjes, dezelfde kaboutertjes waarvan gedacht word dat die het ook allemaal weer opruimen. Nou, de kinderen in Epe geloven niet in die kaboutertjes. Die weten wel dat je het toch echt zelf moet doen. Daarom zaaien ze zelf ook het wilde bloemenzaad in. In de wijken, in de bermen en bij de scholen. Het word prachtig.
  Nu de volwassenen nog.

 • Gelderse kinderen sluiten Kinderklimaatdeal met gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

  Marianne van der Veen 19-05-2017 0 reacties

  Door Linda IJmker, IVN-Gelderland

  Hoe ziet de duurzame wijk van de toekomst eruit in 2035? Dát was de vraag die centraal stond tijdens het jeugdcongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei. Vijfenzeventig kinderen uit heel Gelderland reisden af naar industriepark de Kleefse Waard in Arnhem. Daar deelden zij hun ideeën voor een duurzaam en klimaatneutraal Gelderland.

  Jeugdcampagne Gelders Energieakkoord

  De kinderen waren afgevaardigd uit scholen die de afgelopen maanden hebben meegedaan aan de jeugdcampagne van het Gelders Energieakkoord, georganiseerd door IVN Gelderland en Klimaatverbond Nederland. Meer dan 600 kinderen kregen de afgelopen maanden een gastles van een wethouder, statenlid of raadslid. Ze maakten elfjes en tekeningen met toekomstbeelden en sloten kinderklimaatdeals over welke acties zij zelf gaan doen om klimaatverandering een halt toe te roepen.

  Jongeren in actie!

  Dat je niet hoeft te wachten tot je volwassen bent om in actie te komen lieten de ‘Stroomlijners’ zien. Jongeren uit de Liemers lanceerden hun zelfgebouwde app waarmee je thuis energie kunt besparen en zakgeld kunt verdienen. Mees Groen, jeugdbestuurder van Waterschap Rijn IJssel, liet zien hoe hij met zijn vlog jongeren betrekt bij onderwerpen als klimaatverandering en water. Ook van het jeugdcongres maakt hij een vlog.

   

  Natuur van de toekomst

  De kinderen gingen in groepjes aan de slag om, net als Jeremy Rifkin, te verkennen wat trends als 3D brillen, drones, apps, robots, circulaire economie kunnen betekenen voor een duurzaam huis, bedrijf, school, sport, natuur of transport van de toekomst. De leerlingen zetten hun futuristische ontwerpen op canvas en maakten samen één groot schilderij.  Bij de ontwerpen  voor natuur van de toekomst was het opvallend dat windmolens in het landschap er gewoon bij horen en dat een aantal kinderen in de natuur juist geen mobiele telefoons willen. Natuur is een plek om te sporten, te spelen en voor planten en dieren. Ook willen kinderen op school moestuinieren, is les krijgen van docenten op afstand via VR bril of robot best slim zodat je minder hoeft te reizen en dus minder uitstoot van broeikasgassen hebt.

   

   

  Kinderklimaatdeal met Jan Jacob van Dijk

  In een open gesprek met gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, kwam naar voren dat de leerlingen heel goed weten hoe zij hun toekomst zien: Meer groen in de stad, groene daken en minder auto’s. Windmolens om in te wonen, zonnepanelen op elke school, fietspaden die energie opwekken en de inzet van drones kwamen ook aan bod. Jan Jacob van Dijk was blij verrast door de creatieve ideeën en sloot met de kinderen een kinderklimaatdeal: volgend jaar een nieuw jeugdcongres, waar we laten zien wat de voortgang is op de thema’s die de kinderen belangrijk vinden. In de avond deed Jan Jacob van Dijk dan ook een dringende oproep aan alle gemeenten, bedrijven en organisaties aanwezig bij het jaarcongres van het Gelders Energie Akkoord. Hij heeft hun hulp nodig om volgend jaar goede resultaten aan de kinderen te kunnen tonen!

  Nieuwsgierig hoe de sfeer was op het jeugdcongres?

   

 • Geslaagde netwerkavond ‘Geldersch landschap na 2020’

  Irene Smolders 06-04-2017 0 reacties

  De Mensen

  De opkomst op deze zonnige avond was goed: er waren ongeveer 160 deelnemers aan de netwerkavond. Hieronder medewerkers van diverse Geldersche gemeenten, bedrijven en stichtingen die zich bezighouden met landschap, natuur en milieu. Ook waren er medewerkers van LTO, landbouwbedrijven en grondbezitters, en van provincie Gelderland. Door deze grote diversiteit aan bezoekers konden de onderwerpen vanuit veel verschillende invalshoeken worden bekeken. De organisator van de bijeenkomst, het programma Natuur en Landschap van provincie Gelderland, werd vertegenwoordigd door gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en diverse provinciale medewerkers.

  De Plek

  Er werd gegeten op het zonovergoten terras van NH hotel Doorwerth, met uitzicht op de grote tuin waarin de lente zijn intrede had gedaan.

  De Onderwerpen

  Gestart werd met een interview van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk door dagvoorzitter Chris Steenmeijer. Van Dijk legde uit wat landschap betekent voor hem en voor de provincie, en voor welke grote opgaven de provincie de komende jaren staat. Hij riep de aanwezigen op om hem hierbij te helpen door ideeen en aandachtspunten voor het Geldersche landschap te delen. Erik Luiten (voormalig rijksadviseur Landschap en water) gaf een presentatie over de ruimtelijke en maatschappelijke factoren die het landschap hebben beinvloed. Hierbij legde hij prikkelende stellingen voor aan de deelnemers, zoals 'in het verleden is genoeg rekening gehouden met de kwaliteit van het landschap'. Na het plenaire gedeelte waren er 6 deelsessies over landschap-gerelateerde onderwerpen. Deze gingen bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing van duurzame energievormen, succesvolle interventies, klimaatadaptatie en het verbinden van bewoners aan het landschap.

   

  De Uitkomst

  Er werd veel informatie uitgewisseld en actief genetwerkt, zowel tijdens de deelsessies als op de borrel daarna. Tijdens de deelsessie 'Bijen-diversiteit en landschap in de Betuwe: samen werken in een circulaire economie' werden bijvoorbeeld enthousiast ideeen en kaartjes uitgewisseld, onder het genot van een glaasje Krenkelaar (Betuwse appelcider gemaakt van restfruit). Op de borrel werd nog tot het einde om 21.00uur nagepraat, daarna vertrokken de deelnemers met voor ieder een fles Veluws Bronwater (afkomstig van stichting Erkend Veluws Streekproduct). Over de avond werd getwitterd onder #mijnlandschap

  #mijnlandschap

  {"tabBasic":{"type":"twitter","title":"#mijnlandschap","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"#mijnlandschap","listIcon":"icon-twitter","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

   

 • Landschap niet langer de aanhangwagen van natuur

  Decennialang hebben we ze in één adem genoemd: natuur en landschap. Natuur en haar kleine broertje, of zoiets. Om een onderscheid te maken tussen natuur in de natuurgebieden en natuur buiten de natuurgebieden, of zoiets. Dan hebben we het over (meestal historische) beplantingen of begroeiingen, slotenpatronen, boerenerven enzovoorts. En dan werd in de volgende nota het landschap ineens gedefinieerd als panorama: de visuele compositie waar je graag een foto van maakt in de hoop dat het uitzicht er twintig jaar later precies hetzelfde bijligt.

  Buitengewoon onbevredigend heb ik dat altijd gevonden, opgeleid en groot geworden in het besef dat landschap de expressie is van de interactie tussen natuurlijke en menselijke krachten. En dat landschap dus alomtegenwoordig is, voortdurend aan verandering onderhevig en alleen in kwaliteit kan toe- of afnemen.

  Het wordt tijd om vast te stellen dat de bezorgdheid om en de zorg voor het landschap zich mag loskoppelen van de bescherming van natuurgebieden. Het landschap als maatschappelijke leefomgeving is volwassen genoeg om op eigen benen te staan en zelf zijn opgaven, voorwaarden en omgangvormen te stellen. Als de Agenda Landschap van de Provincie Gelderland, waar nu aan gewerkt wordt, die notie van landschap uitstraalt en operationeel maakt, dan komen we ergens!

  Eric Luiten