Biodiversiteit op het platteland

Er liggen grote kansen voor een grotere variatie aan dier- en plantensoorten op het Gelderse platteland. Als provincie willen we de biodiversiteit op het platteland vergroten en zetten we in op natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dit is duurzame landbouw in balans met de omgeving.  Het boerenbedrijf is vergaand grondgebonden, kringlopen zijn geoptimaliseerd en natuur en landschap zijn onderdeel van de bedrijfsvoering. We ondersteunen boeren bij het maken van de overstap naar natuurinclusieve landbouw. Hieronder vind je inspirerende voorbeelden van boeren die bewust voor kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering in balans met de natuur:

Bekijk hier onze video over  kringlooplandbouw op een melkveehouderij in de Achterhoek:

 

Bekijk hier onze video over een biologische melkveehouderij in Bennekom:

 

 

Cookie-instellingen