Biodiversiteit in bermen

Bloem- en kruidenrijke bermen zijn belangrijk voor insecten en daarmee de biodiversiteit als geheel. De variatie aan bloemen en kruiden langs wegen neemt toe door bermen ecologisch te beheren. Ecologisch bermbeheer betekent minder vaak maaien, zodat insecten en andere kleine dieren kunnen overleven en kruiden de kans krijgen om te bloeien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inheemse zadenmengsels. Als provincie zetten we daarom in op het ecologisch beheren van bermen en vragen gemeenten om dit voorbeeld te volgen. Onderstaande video's laten inspirerende voorbeelden zien van bloemrijke bermen, het toepassen van streekeigen zaden en het delen van kennis over ecologisch bermbeheer.

In Barneveld helpen ze de insecten een handje door bermen ecologisch te beheren en akkerranden in te zaaien:

Inheemse, streekeigen zaden

Inheemse plantensoorten zijn soorten die van nature in Gelderland thuishoren. Inheemse en streekeigen zaden gedijen goed op de lokale bodem en zijn erg waardevol voor de biodiversiteit. De gemeente Apeldoorn verzamelt zaden van eigen bodem en zaait deze vervolgens in op plekken die wel wat meer groen kunnen gebruiken:

Leernetwerk ecologisch bermbeheer

In het Leernetwerk ecologisch bermbeheer delen provincie, gemeenten en waterschappen kennis en wisselen ze ervaringen uit:

Cookie-instellingen