Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Natuur, verkeer en mens

ProfielfotoBetty Suurenbroek March 02, 2018 3085 keer bekeken 18 comments

 

 

 

18  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Betty Suurenbroek March 05, 2018

Gelukkig is er voor natuur & landschap en het samenspel verkeer meer aandacht. Dat komt de leefbaarheid voor en de gezondheid van mensen ten goede. Helaas is er hier en daar nog 'oude aanpak', terwijl er vaak wel verbeteringen mogelijk zijn. Eenvoudige oplossingen kunnen al veel uitmaken. Een voorbeeld hiervan is het plangebied van Traverse Dieren. Ik ben benieuwd of de provincie in samenspraak met natuurorganisaties innovatief weet te zijn. Willen jullie met ons (Ellecommers) die zeer dicht bij de N348 wonen meedenken?

Francien Rademaker March 06, 2018

Dag Betty, ik heb jouw vraag 'uitgezet' bij collega's. Ik ben benieuwd (en hoop mét jou) dat groen en natuur onderdeel is van dit enorme infra-project. Maar misschien weet jij meer dan ik, als Ellecommer? Heb jij zelf ideeën of suggesties? En ondertussen hoor je van mij, zodra ik meer weet.

Francien Rademaker March 13, 2018

Beste Betty, in reactie op jouw post van 5 maart: project Traverse Dieren is, zeker ter hoogte van Ellecom, een voorbeeld van infrastructurele vernieuwing in combinatie met cultuurhistorische inpassing en bovenwettelijke vermindering van geluidbelasting. We begrijpen dat je over de mogelijke uitbreiding van dit soort maatregelen tot buiten het projectgebied inmiddels ook concrete(re) vragen hebt gesteld aan diverse raadsleden van de gemeente Rheden. Mét jou zijn we benieuwd wat het antwoord zal zijn.

Betty Suurenbroek March 13, 2018

Francien, fijn dat dit forum er is. Goed van de provincie om zo te inventariseren wat er leeft. En wat we daar mogelijk gezamenlijk aan kunnen doen. De bewoners, gemeente en provincie samen.

Het gaat bij deze grenssituatie van verkeer-natuur ook om een bestuurlijk grensgebied. Het dorp Ellecom valt onder de gemeente Rheden, de weg N348 is van de provincie Gelderland. En zoals vaak: op grensvlakken is het ingewikkeld. Ik heb de verschillende fracties - in het licht van de komende verkiezingen - vragen gesteld over hun concrete aanpak van deze situatie. Naast een enkele reactie (kleinste partij!) wachten we nog even op enkele toezeggingen die gedaan zijn om te reageren op mijn vraag.

En inderdaad: het project Traverse Dieren heeft mooie landschappelijke cultuurhistorisch onderbouwde inpassingen gemaakt. Het kan! Die zag ik graag nog net iets verder voortgezet, tot aan de A348. Even netjes afmaken om de natuur en het verkeer te respecteren. En daarmee de mens.

Betty Suurenbroek March 19, 2018

Verkiezingsdoelstelling behaald: ik heb van de meeste fracties van de gemeente Rheden een antwoord ontvangen. Ik heb hierdoor een beter beeld waarop te stemmen om verbetering te kunnen verwachten van de N348, voor de natuur en voor ons de bewoners. En dat onze ideeën voor het verminderen van geluid en fijnstof gedragen worden, en hopelijk snel onderbouwd worden met cijfers. Da's altijd een goed fundament. Ook de provincie biedt ruimte in samenspraak met de gemeente voor aanpassingen vanaf de systeemgrens van de Traverse. Nu nog 'even' alle partijen samen brengen. Wij doen ons best!

Betty Suurenbroek April 01, 2018

Zodra duidelijk is welke partijen en welke personen deel uit gaan maken van de het college van de gemeente Rheden nemen we snel contact met hen op om samen te werken aan de de verbetering van de N348/Ellecom. Een mooi nieuw project! En graag in samenwerking met de provincie Gelderland. @Francien: wie kunnen we daarvoor bij de provincie het beste benaderen?

Francien Rademaker April 04, 2018

Ha Betty, je kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, 026 359 99 99. Digitaal kan natuurlijk ook, zie hiervoor https://www.gelderland.nl/Contact .

Betty Suurenbroek April 06, 2018

Dank Francien. Staat op m'n lijstje. Vanmiddag informatiedag van Traverse Dieren bezocht. Mooi om alles te zien. Ook van verschillende kanten nuttige informatie gekregen over 'onze weg' - de aansluiting van de A348 met de rotonde van de Traverse bij Ellecom/spoor. We gaan er weer verder mee. Bevestiging van de ingeslagen weg. Hoop dat de gemeente Rheden snel de collegevorming rond heeft! En we van daaruit ook met de Provincie contact gaan hebben.

Betty Suurenbroek April 30, 2018

He, niet handig dat oudste berichten nu bovenaan staan.
Maar terug naar m'n onderwerp: ik heb op 13 april j.l. bij het provincieloket gevraagd naar het regulier onderhoud van de N348. Mogelijk geeft dit mogelijkheden! Maar tot nu toe geen antwoord helaas.

Betty Suurenbroek May 01, 2018

Ha fijn, zojuist een belofte voor nu een snel antwoord op mijn vraag naar het tijdstip het regulier onderhoud van de N348/Ellecom.

We willen graag in een gelijkwaardig samenspel tussen provincie, gemeente en burger bijdragen aan de verbeteringen van dit deel van de weg. Het verkeer kan inmiddels sneller van A naar B komen. Nu nog dezelfde aandacht voor natuur, mens en dier.Betty Suurenbroek May 24, 2018

Beste provincie,
Ik zie dat er op de N348 en N317 verschillende dataportalen geplaatst zijn. https://dataportal.hig.nl/GelderlandRealtime/#/N348%20Dieren. Kan dat ook thv. Ellecom? En zijn deze gemeten snelheden ook te vertalen naar verkeersdrukte en geluids-/omgevingsbelasting?

Sprekend Gelderland May 24, 2018

Hallo Betty, voor dit soort vragen kun je het best contact opnemen met het Provincieloket. Dit is de link naar het webformulier: https://ssl.prvgld.nl/EFormulieren/formulier.asp?scenarioid=sc6881
Meer contactmogelijkheden vind je hier: https://www.gelderland.nl/Contact
Groet, Erna (team Forum Gelderland)

Betty Suurenrbroek June 26, 2018

Goed bericht! Inmiddels hebben we via jullie loket contact met de afdeling Programmering/Mobiliteit van de provincie. We zijn in de gelegenheid gesteld onze knelpunten en oplossingen t.a.v. de Ellecomsedijk aan te reiken. Onze oplossingsrichtingen dragen naar onze opvattingen bij aan het herstel van landschap, natuur en daarmee aan het leefklimaat voor mens en dier. Gemeente Rheden heeft hierover ook contact met de provincie. Mooi samenspel, een opmaat voor verbeteringen!

Sprekend Gelderland June 27, 2018

Dank voor je terugmelding, Betty!
Groet, Erna (team Forum Gelderland)

Betty Suurenbroek November 29, 2018

Helaas was voor ons het antwoord van de provincie op de geformuleerde knelpunten wat mager. Ambtelijk en juridisch wel in orde, denken wij.
Op 30 oktober heeft de gemeenteraad van Rheden een raadsbrede motie ingediend met de opdracht aan de wethouder om de verkeerssituatie op en rond de Ellecomsedijk nader de onderzoeken. De motie is aangenomen: we zijn er heel blij mee! Daarin ook de opdracht om samen met ons en de wegbeheerder (eenvoudige) maatregelen ter reductie van geluidsbelasting te onderzoeken.
We hopen binnenkort, samen met de wethouder, een gesprek te hebben met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie over dit thema - verkeer en leefklimaat. We verwachten een goed gesprek!

Sprekend Gelderland November 29, 2018

Hoi Betty,

Dank voor je bericht! Wat een goed nieuws. Ik hoop samen met jou op een goed gesprek. Laat je weten hoe het was? Heel veel succes!

Jasmijn - Team Forum Gelderland

Anoniem November 27, 2019

Schrijf een reactie...

Betty Suurenbroek November 27, 2019

Beste Jasmijn, een jaar na dato moet ik je zeggen dat ik je nog geen concrete resultaten kan melden. Wel staan er een aantal pannetjes op het vuur en geven wij op diverse bestuurlijke plekken aan dat we graag aan meerdere 'knoppen' willen draaien om ons (erkende) probleem op te lossen.
Een mooi idee is om onze 'vergeten' weg aan te laten haken bij de innovatieve renovatie van de A348 waarbij gewerkt wordt met een Programma van Ambities. Onze ambities voor een mooie en leefbare weg hebben we al kenbaar gemaakt. We zijn wel erkend stakeholder, maar de toezegging dat we aan kunnen sluiten is (nog) niet gedaan. Ik hou je op de hoogte!
We blijven hoopvol, ook omdat de Provincie Gelderland op de Dag van Gelderland op 6 november heeft laten zien dat ze leefbaarheid en natuur/biodiversiteit zeer serieus nemen.