Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Natuur, verkeer en mens

ProfielfotoBetty Suurenbroek 02-03-2018 2667 keer bekeken 16 reacties

 

 

 

16  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Betty Suurenbroek 05-03-18 om 15:32

Gelukkig is er voor natuur & landschap en het samenspel verkeer meer aandacht. Dat komt de leefbaarheid voor en de gezondheid van mensen ten goede. Helaas is er hier en daar nog 'oude aanpak', terwijl er vaak wel verbeteringen mogelijk zijn. Eenvoudige oplossingen kunnen al veel uitmaken. Een voorbeeld hiervan is het plangebied van Traverse Dieren. Ik ben benieuwd of de provincie in samenspraak met natuurorganisaties innovatief weet te zijn. Willen jullie met ons (Ellecommers) die zeer dicht bij de N348 wonen meedenken?

Francien Rademaker 06-03-18 om 14:50

Dag Betty, ik heb jouw vraag 'uitgezet' bij collega's. Ik ben benieuwd (en hoop mét jou) dat groen en natuur onderdeel is van dit enorme infra-project. Maar misschien weet jij meer dan ik, als Ellecommer? Heb jij zelf ideeën of suggesties? En ondertussen hoor je van mij, zodra ik meer weet.

Francien Rademaker 13-03-18 om 15:39

Beste Betty, in reactie op jouw post van 5 maart: project Traverse Dieren is, zeker ter hoogte van Ellecom, een voorbeeld van infrastructurele vernieuwing in combinatie met cultuurhistorische inpassing en bovenwettelijke vermindering van geluidbelasting. We begrijpen dat je over de mogelijke uitbreiding van dit soort maatregelen tot buiten het projectgebied inmiddels ook concrete(re) vragen hebt gesteld aan diverse raadsleden van de gemeente Rheden. Mét jou zijn we benieuwd wat het antwoord zal zijn.

Betty Suurenbroek 13-03-18 om 16:56

Francien, fijn dat dit forum er is. Goed van de provincie om zo te inventariseren wat er leeft. En wat we daar mogelijk gezamenlijk aan kunnen doen. De bewoners, gemeente en provincie samen.

Het gaat bij deze grenssituatie van verkeer-natuur ook om een bestuurlijk grensgebied. Het dorp Ellecom valt onder de gemeente Rheden, de weg N348 is van de provincie Gelderland. En zoals vaak: op grensvlakken is het ingewikkeld. Ik heb de verschillende fracties - in het licht van de komende verkiezingen - vragen gesteld over hun concrete aanpak van deze situatie. Naast een enkele reactie (kleinste partij!) wachten we nog even op enkele toezeggingen die gedaan zijn om te reageren op mijn vraag.

En inderdaad: het project Traverse Dieren heeft mooie landschappelijke cultuurhistorisch onderbouwde inpassingen gemaakt. Het kan! Die zag ik graag nog net iets verder voortgezet, tot aan de A348. Even netjes afmaken om de natuur en het verkeer te respecteren. En daarmee de mens.

Betty Suurenbroek 19-03-18 om 23:22

Verkiezingsdoelstelling behaald: ik heb van de meeste fracties van de gemeente Rheden een antwoord ontvangen. Ik heb hierdoor een beter beeld waarop te stemmen om verbetering te kunnen verwachten van de N348, voor de natuur en voor ons de bewoners. En dat onze ideeën voor het verminderen van geluid en fijnstof gedragen worden, en hopelijk snel onderbouwd worden met cijfers. Da's altijd een goed fundament. Ook de provincie biedt ruimte in samenspraak met de gemeente voor aanpassingen vanaf de systeemgrens van de Traverse. Nu nog 'even' alle partijen samen brengen. Wij doen ons best!

Betty Suurenbroek 01-04-18 om 9:45

Zodra duidelijk is welke partijen en welke personen deel uit gaan maken van de het college van de gemeente Rheden nemen we snel contact met hen op om samen te werken aan de de verbetering van de N348/Ellecom. Een mooi nieuw project! En graag in samenwerking met de provincie Gelderland. @Francien: wie kunnen we daarvoor bij de provincie het beste benaderen?

Francien Rademaker 04-04-18 om 22:18

Ha Betty, je kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, 026 359 99 99. Digitaal kan natuurlijk ook, zie hiervoor https://www.gelderland.nl/Contact .

Betty Suurenbroek 06-04-18 om 15:49

Dank Francien. Staat op m'n lijstje. Vanmiddag informatiedag van Traverse Dieren bezocht. Mooi om alles te zien. Ook van verschillende kanten nuttige informatie gekregen over 'onze weg' - de aansluiting van de A348 met de rotonde van de Traverse bij Ellecom/spoor. We gaan er weer verder mee. Bevestiging van de ingeslagen weg. Hoop dat de gemeente Rheden snel de collegevorming rond heeft! En we van daaruit ook met de Provincie contact gaan hebben.

Betty Suurenbroek 30-04-18 om 21:38

He, niet handig dat oudste berichten nu bovenaan staan.
Maar terug naar m'n onderwerp: ik heb op 13 april j.l. bij het provincieloket gevraagd naar het regulier onderhoud van de N348. Mogelijk geeft dit mogelijkheden! Maar tot nu toe geen antwoord helaas.

Betty Suurenbroek 01-05-18 om 10:30

Ha fijn, zojuist een belofte voor nu een snel antwoord op mijn vraag naar het tijdstip het regulier onderhoud van de N348/Ellecom.

We willen graag in een gelijkwaardig samenspel tussen provincie, gemeente en burger bijdragen aan de verbeteringen van dit deel van de weg. Het verkeer kan inmiddels sneller van A naar B komen. Nu nog dezelfde aandacht voor natuur, mens en dier.Betty Suurenbroek 24-05-18 om 11:53

Beste provincie,
Ik zie dat er op de N348 en N317 verschillende dataportalen geplaatst zijn. https://dataportal.hig.nl/GelderlandRealtime/#/N348%20Dieren. Kan dat ook thv. Ellecom? En zijn deze gemeten snelheden ook te vertalen naar verkeersdrukte en geluids-/omgevingsbelasting?

Sprekend Gelderland 24-05-18 om 16:46

Hallo Betty, voor dit soort vragen kun je het best contact opnemen met het Provincieloket. Dit is de link naar het webformulier: https://ssl.prvgld.nl/EFormulieren/formulier.asp?scenarioid=sc6881
Meer contactmogelijkheden vind je hier: https://www.gelderland.nl/Contact
Groet, Erna (team Forum Gelderland)

Betty Suurenrbroek 26-06-18 om 11:50

Goed bericht! Inmiddels hebben we via jullie loket contact met de afdeling Programmering/Mobiliteit van de provincie. We zijn in de gelegenheid gesteld onze knelpunten en oplossingen t.a.v. de Ellecomsedijk aan te reiken. Onze oplossingsrichtingen dragen naar onze opvattingen bij aan het herstel van landschap, natuur en daarmee aan het leefklimaat voor mens en dier. Gemeente Rheden heeft hierover ook contact met de provincie. Mooi samenspel, een opmaat voor verbeteringen!

Sprekend Gelderland 27-06-18 om 11:24

Dank voor je terugmelding, Betty!
Groet, Erna (team Forum Gelderland)

Betty Suurenbroek 29-11-18 om 11:18

Helaas was voor ons het antwoord van de provincie op de geformuleerde knelpunten wat mager. Ambtelijk en juridisch wel in orde, denken wij.
Op 30 oktober heeft de gemeenteraad van Rheden een raadsbrede motie ingediend met de opdracht aan de wethouder om de verkeerssituatie op en rond de Ellecomsedijk nader de onderzoeken. De motie is aangenomen: we zijn er heel blij mee! Daarin ook de opdracht om samen met ons en de wegbeheerder (eenvoudige) maatregelen ter reductie van geluidsbelasting te onderzoeken.
We hopen binnenkort, samen met de wethouder, een gesprek te hebben met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie over dit thema - verkeer en leefklimaat. We verwachten een goed gesprek!

Sprekend Gelderland 29-11-18 om 11:57

Hoi Betty,

Dank voor je bericht! Wat een goed nieuws. Ik hoop samen met jou op een goed gesprek. Laat je weten hoe het was? Heel veel succes!

Jasmijn - Team Forum Gelderland