Forum natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving

Waar moet het nieuwe faunabeleid van Gelderland over gaan?

Faunabeheer gaat over het ingrijpen bij in het wild levende dieren en dat moet altijd zorgvuldig gebeuren. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht en is er ruimte gekomen voor meer eigen afwegingen door de provincies. 

We willen in nieuw faunabeleid vastleggen hoe we met de fauna in Gelderland omgaan. Er zijn al 6 thema's benoemd die we willen uitdiepen. Het gaat dan om het gebruik van vrijstellingen en ontheffingen, tegemoetkomingen in de faunaschade, de verdere professionalisering van de uitvoering, beleid voor de ganzen en grote hoefdieren maar ook een visie op soorten die zich in Gelderland sterk hebben ontwikkeld zoals de bever, das en de ooievaar. Zie ook: https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Nieuws%20en%20evenementen/170823_Startnotitie_Faunabeleid_2018%20def.pdf

Herken je deze onderwerpen of wil je daaraan wat toevoegen?

 

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.