Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Terugdringen ammoniakuitstoot bio-industrie: laat provincie Gelderland het goede voorbeeld van Braba

Paul Engelen July 25, 2017 2459 keer bekeken 1 comments

Op 3 juli heeft Provinciale Staten van Brabant een besluit genomen om de enorme schade aan natuur en milieu door de  ammoniakuitstoot van de bio-industrie terug te dringen. Nog maar een eerste stap, maar toch! Een citaat:
"Ammoniak uit dierlijke mest vormt een ernstige bedreiging voor de natuur. PS scherpen de Verordening natuurbescherming op een aantal punten aan om de ammoniakuitstoot door de veehouderij sneller en vergaand terug te dringen. De emissie-eisen voor nieuwe stallen worden stapsgewijs strenger. Bovendien wordt de reikwijdte van deze emissievoorschriften uitgebreid tot rundvee en geiten. Deze aanpassing wordt direct van kracht." Meer over het besluit van Provinciale Staten Brabant: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/juli/staten-stemmen-in-met-maatregelen-versnelling-transitie-veehouderij.aspx

In Gelderland, met name de Gelderse vallei, is de ammoniakuitstoot ook enorm. Daarnaast is de uitstoot van fijnstof door de bio-industrie een direct risisico voor de gezondheid van mensen.

Laat Gelderland het goede Brabantse voorbeeld volgen en ook stappen gaan zetten!
Wie heeft tips wat een goede strategie is om dit doel te bereiken?
Uiteraard... stemmen op de partijen die hier achter staan bij de volgende Provinciale Staten verkiezingen. maar wat kun je als burger nog méér doen?

 

1  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Francien Rademaker July 31, 2017

Ha Paul, dank voor je betrokkenheid. Jouw oproep heeft nog weinig reacties opgeleverd. De vraag wat je als burger nog méér kan doen dan alleen gebruik maken van je stemrecht is ook niet eenvoudig.
Als provincie dragen we op verschillende manieren bij aan de vermindering van de uitstoot en depositie van ammoniak. Verdergaande maatregelen als in Noord-Brabant zijn niet in voorbereiding.
Wel draagt de provincie bij aan het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de Food Valley (Vallei), zie http://bit.ly/2tRpZxf , en via de recent vastgestelde Agenda Vitaal Platteland. Meer info daarover in bijgaande nieuwsbrief, met daarin ook een link naar de agenda.