Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

extreem toegenomen kap in de provincie en schrikbarend landelijk natuurbeleid, louter uit financieel

Eva VB April 30, 2017 3279 keer bekeken 6 comments

Waarom willen we alles beheersen? 85% van onze flora en fauna is al verdwenen.  Ik kan maar één antwoord bedenken en dat is GELD.  Bomen leveren geld op en die verdwijnen en masse. Er lijkt geen enkel oog meer te zijn voor een goed leefgebied met voldoende biodiversiteit en verbindingen tussen deze gebieden. De overheid vindt dat onze natuurinstanties zelf hun broek maar moeten ophouden en sindsdien zijn de inkomsten van grootschalige kap niet meer weg te denken uit de budgetten. Wie beschermt onze natuur nog? Van handhaving lijkt nauwelijks nog sprake. 

Zembla besteede onlangs nog aandacht aan dit onderwerp: https://www.npo.nl/zembla/22-03-2017/VARA_101382224

Heeft u ook ervaring met toegenomen kap en gebrek aan handhaving bij u in de buurt? 

6  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
R. Chêne May 01, 2017

Ik zie dat de kap enorm is toegenomen sinds het rijk de geldkraan heeft dichtgedraaid en daarnaast zie ik nog een ontwikkeling.
Omdat het aandeel biomassa ten opzichte van de fossiele brandstoffen omhoog moet, worden houtsingels ineens massaal afgezet. Het hout wordt afgevoerd naar de centrales. Dat betekent een afname in biodiversiteit door gebrek aan oud hout en dood hout. Als de houtsingels om de 5 jaar afgezet worden, houd je alleen jong hout en geen bomen waar veel soorten van afhankelijk zijn. De hele keten wordt daardoor om zeep geholpen. Er is te weinig deskundigheid bij de bedrijven die het uitvoert en de natuurprotocollen worden niet nageleefd. Handhaving is er nauwelijks. Ze hebben vrij spel.
Grote eiken worden gekapt om daarmee te cashen (levert al snel 1000 euro op) en daarna wordt het vervangen door hakhout dat veel sneller om te zetten is. Een eik kost immers weer 100 jaar om kaprijp te worden. Geld verdienen en korte termijn politiek. Dat zit erachter.

Francien Rademaker May 02, 2017

R. Chêne, wat een hartekreet! Ter nuancering: beheren is ook af en toe verjongen; bijna alle natuur die wij in Nederland hebben is door de mens gemaakt daar is beheer voor nodig. Ja, een oude boom heeft ecologische waarden. Maar als die wordt vervangen door een houtwal waar die boom in verleden deel van uit heeft gemaakt is dat niet altijd verkeerd. Ook de houtwal heeft ecologische waarden. Bij landschapsbeheer is 'behouden door vernieuwen' een bekende kreet. Behalve natuur kennen we natuurlijk ook gewoon productiebossen waar het - de naam zegt het al - om de productie van hout gaat.

Eva VB May 02, 2017

Nou Francien, ik denk dat iedereen die zich er een beetje in verdiept begrijpt dat er af en toe wat bos moet verjongen. Je gaat geheel voorbij aan mijn punt hierboven. Dat het beleid enorm is veranderd t.o.v. vroeger. Boswachters hier vertellen dat ze nog nooit in hun carriere zoveel hebben moeten kappen als nu. De trucks rijden af en aan om de bomen af te voeren. Er is aan de andere zijde steeds minder geld voor handhaving, dus is er vrij spel. En dat Francien, baart me zorgen. Ik wil niet leven in een landschap waar ik precies weet wat ik tegen ga komen aan natuur omdat het vastgelegd is in een landschapsplan. Er is geen oog/geld meer voor de hele keten. En dat gaat uiteindelijk nog veel verder dan het missen van de bomen. Vogels, insecten, het heeft invloed op de hele biotoop. De natuur moet ineens financieel rendabel zijn....en dat vind ik om je rot te schamen.

Francien Rademaker May 03, 2017

Ha Eva, fijn dat je zo uitgesproken bent, en dat méén ik! Maar daarmee daag je mij wel uit! Je stelt dat de natuur ineens financieel rendabel moet zijn. Ja, bijvoorbeeld het intact laten van houtwallen of akkerranden kost boeren vaak alleen maar geld. En sowieso is de macht en kracht van 'het geld' natuurlijk enorm, zowel lokaal als globaal! Maar gelukkig zijn er in Gelderland ook nog een hoop natuurgebieden waar de natuur met stip op 1 staat. Denk aan gebieden die zijn bestempeld als onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk, of het Nederlandse Natuurnetwerk. Daar staat herstel en bescherming van 'de keten' juist voorop. Kortom: ik deel je zorg, maar er zijn ook lichtpuntjes...

Eva VB May 03, 2017

Vandaag in de Gelderlander: http://www.destentor.nl/apeldoorn/zorg-om-bomenkap-in-gelderland~a48779d7/

René Tuenter May 05, 2017

Eva heeft een sterk punt te pakken. Ik maak het zelf mee in de directe nabijheid. Zowel in akkerranden/houtsingels als in natura 2000 gebied van Staatsbosbeheer.
Verjonging is nodig maar dat gebeurt van nature al. De natuur is er het meest bij gebaat dat de mens zo min mogelijk ingrijpt. Noem het anders geen natuur maar cultuur.

Hoe het nu gebeurt gaat veel te snel. Flora en fauna kunnen zich niet herstellen op dit tempo.
"Inhaalslag" wordt er gezegd, maar als je je erin verdiept en maar de juiste informatie boven water weet te halen, weet je dat er andere redenen zijn.
In Duitsland heb ik natuurlijke verjonging gezien in natuurbossen. Mooi is dat de hele kringloop intact blijft. Door ingrijpend onderhoud waarbij grote vlakten afgezet worden en hout wordt versnipperd, onderbreek je de kringloop en gaat de biodiversiteit in rap tempo achteruit. Ik zag dieren verdwijnen door het verwijderen van oude dode bomen en de massale afzet van houtsingels.
We mogen met een paar bewoners/betrokkenen van de Slangenburg een kaalgekapt stuk monitoren. Sinds 2015 groeit er met name braam en maken zaailingen weinig kans.

Het voeren van een agrarisch bedrijf en een houtsingel gaat al eeuwen samen. Waarom zou dat nu ineens niet meer kunnen? Dan is er iets mis met de bedrijfsvoering of schaalgrootte.
Ik heb zelf een natuurterreintje en heb een boerenbedrijf. Dat gaat goed en kosten zijn te verwaarlozen. Bovendien moet niet altijd alles uitgedrukt worden in geld. De natuurwaarde is veel belangrijker. De reden dat houtsingels verdwijnen en bomen afgezet worden is dat er overlast wordt ervaren van blad, schaduw, takken en de belangrijkste is dat de oppervlakte onder bomen niet meegeteld mag worden voor de mestaangifte.
Ondanks het verzoek van alle Achterhoekse gemeenten om de regelgeving aan te passen en de kadastrale maat te nemen. Beleid dat conflicteert en een taaie overheid die niet flexibel is.
Dan natuurlijk de biomassadoelstellingen.

Maar laten we niet te lang keuvelen over zoiets belangrijks, maar besluiten:
- Biodiversiteit moet omhoog;
- natuur versterken door te verbinden (natuurnetwerken groot en klein);
- minder ingrijpend onderhoud en minder opruimen;
- productiebossen en hakhoutpercelen aanleggen als dat de bestaande natuur/bossen kan beschermen
- Kennis en bewustwording verhogen bij alle betrokken instanties en mensen. Politieke keuze, ja. Maar wij zijn er om de politiek te bewerken.
"Als je weet hoe natuurverschijnselen werken, kun je nog meer van de natuur genieten""
Nichol Tyler (bioloog/onderzoeker Universiteit TromsØ)