Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Actieplan akker- en weidevogels

Aart van Cooten February 03, 2017 1060 keer bekeken 0 comments

Eindelijk erkenning voor ervaring agrarische vogelbeschermers

De provincie Gelderland stelt ruim 1 miljoen euro extra beschikbaar voor bescherming van akker- en weidevogels. Mooi. En noodzakelijk, want de aantallen kieviten, grutto’s en patrijzen gaan hard achteruit. Dat komt mede door de toename van predatoren. Dat wordt nu eindelijk erkend.

Met de extra financiële impuls steekt Gelderland, in vergelijking met andere provincies, zijn nek uit. Zij maakt hiermee duidelijk dat het gangbare agrarische natuurbeheer voor akker- en weidevogels onvoldoende resultaten oplevert en dat meer actie nodig is.

Het geld komt beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan voor akker- en weidevogels. Dat plan is gemaakt door LTO Noord, Gelderse Natuur- en Milieu Federatie, stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie agrarische collectieven. Deze laatste geven het agrarische natuur- en landschapsbeheer in de provincie handen en voeten.

Hier is sprake van een unieke samenwerking. Als het gaat over de oorzaken van de dalende aantallen vogels in het agrarische cultuurlandschap is er namelijk een stevig meningsverschil. Boeren geven vooral de schuld aan de vossen, dassen, kraaien en ooievaars; de natuurorganisaties wijzen op de intensivering van het grondgebruik. Toch zijn deze organisaties geslaagd om samen een actieplan bij de provincie op tafel te leggen.

In dat plan, recent door Provinciale Staten met applaus begroet, staan ook maatregelen om predatoren zoals vossen en dassen aan te pakken. Bijvoorbeeld via de jacht, maar ook door te onderzoeken wat het effect is van het afrasteren met schrikdraad van de meest kwetsbare plekken.

Veel boeren nemen - betaald of onbetaald – maatregelen ter bescherming van vogels in hun percelen. Vaak doen zij die inspanningen helaas voor niets. Dassen, vossen en kraaien roven de nesten leeg en doden jonge vogels. Dat frustreert enorm. De goedwillende agrarische natuurbeheerders klagen hier al jaren over. Dat geluid is nooit serieus genomen. Niet door de natuurorganisaties, niet door politici en bestuurders.

Het funeste effect van predatoren wordt eindelijk erkend. Door de natuurorganisaties en door de provincie. Dat is eigenlijk nog veel opvallender dan het besluit om extra geld ter beschikking te stellen.

Aart van Cooten

Communicatiebureau Citaat

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...