Forum natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Forum natuur en landschap

Flora- en Faunacongres SoortenNL: natuur in de provincies

Irene Smolders 20-01-2017 6 reacties

spreker Kees Bastmeijer

Soortenbescherming in de provincies

Woensdag 18 januari vond in het Dominicanenklooster in Zwolle het vierde Flora- en Faunacongres plaats. Het thema was dit keer Soortenbescherming in de provincies. Het congres werd georganiseerd door SoortenNL (VOFF) en de Vlinderstichting.

Over het passieve soortenbeleid (wet- en regelgeving) sprak hoogleraar natuurwetgeving Kees Bastmeijer. Hij vertelde dat het wettelijk is vastgelegd dat provincies zorg dragen voor actieve soortenbescherming, en noemde diverse manieren waarop dit al gebeurt. Bastmeijer beadrukte ook de belangrijke rol die gemeenten kunnen spelen in natuur- en soortenbescherming. Ook zij kunnen een natuurvisie hebben, sommige gemeenten hebben zelfs een stadsecoloog in dienst.

Leo Soldaat van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf een presentatie over het gebruik van landelijke natuurdata voor provinciaal beleid. Met data van het Netwerk Ecologische Monitoring  (20 meetnetten) en de Nederlandse Databank Flora en Fauna (aantallen van een soort) kan het CBS trends in de verspreiding van soorten berekenen. Verder kan de 'Living Planet Index' (wereldwijde biodiversiteitsmonitor) ook op provinciaal niveau toegepast worden. Deze provinciale LPI graadmeters kunnen ook per soortgroep ingedeeld worden, Leo Soldaat liet een voorbeeld zien van provinciale LPI's voor vlinders (zie afbeelding).

presentatie CBS

Verder vertelde Ronald Zollinger (RAVON) over de vernietigende invloed van de schimmelziekte Bsal op de populatie vuursalamanders, en waarom het lastig is de bron van deze ziekte (ingevoerde salamanders uit Azie) weg te nemen.

Chris van Swaay (Vlinderstichting) vertelde over hoe verspreidingsdata van vlindersoorten gebruikt kan worden al indicator voor toe- of afname van de concentratie Stikstof in een gebied, aangezien van diverse vlinders bekend is dat ze stikstofmijdend, -minnend of -neutraal zijn.

Vrijwel alle provincies waren op het congres vertegenwoordigd en gaven een korte presentatie over hun actieve soortenbeleid. Overijssel was gastheer en gaf de aftrap. De Overijsselse gedeputeerde Hester May vertelde over haar visie op soortenbescherming en gaf na afloop een reflectie op de andere presentaties.

Wat naar voren kwam was dat vrijwel alle mensen blij zijn met natuur en het belangrijk vinden, maar dat natuur in de beleidspraktijk toch vaak als moeilijk wordt gezien. De meeste provincies vinden het dan ook belangrijk om samen met burgers en belanghebbenden het natuurbeleid vorm te geven, om zo een beter draagvlak te hebben voor maatregelen. In het geval van Gelderland wordt daarom aan beheerders van terreinen de mogelijkheid geboden om zeldzame soorten die op of nabij hun terrein voorkomen te beschermen met subsidie van de provincie. Ook soortenorganisaties mogen, in samenwerking met terreinbeheerders, deze subsidie aanvragen. Ook burgers met ideeen voor de natuur (fysieke maatregelen of educatie) kunnen gebruik maken van een subsidieregeling.

Alle foto's: SoortenNL

 

 

 

 

6  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...
Francien Rademaker 20-01-17 om 14:27

Een stadsecoloog, is dat een soort boswachter maar dan voor de stad? Wat doet zo'n man/vrouw?

Francien Rademaker 20-01-17 om 14:28

en wordt daar gebruik van gemaakt, van die subsidie voor prioritaire soorten?

Irene Smolders 23-01-17 om 14:18

Jazeker wordt er gebruik van gemaakt, er zijn al een aardig aantal subsidie aanvragen binnen voor maatregelen in het kader van actieve faunabescherming.

Irene Smolders 23-01-17 om 14:38

Een stadsecoloog signaleert trends in de stad, wat natuur betreft. Er komen in steden behoorlijk wat soorten planten en dieren voor, soms ook zeldzame soorten (denk aan de muurhagedissen in Maastricht). Voor die soorten is de stad een biotoop waarin ze zich kunnen handhaven, waarmee specifieke eigenschappen van de stad bij kunnen dragen aan de biodiversiteit. De stadsecoloog adviseert over ruimtelijke plannen en openbare ruimte, en draagt bij aan het behoud van en kennis over de stadsnatuur. Hij/zij weet welke eisen soorten stellen aan hun stadse habitat en hoe de 'groene' inrichting van de stad kan bijdragen aan biodiversiteit.

Margriet Hendricksen-Menting 26-01-17 om 13:23

Is er volgend jaar weer een flora - en faunacongres?

Irene Smolders 27-01-17 om 13:32

Het Flora- en faunacongres werd nu voor het vierde jaar op rij gehouden, en ik begreep dat het inderdaad de bedoeling is het volgend jaar weer te organiseren. Als zeker is dat het doorgaat zal dat worden aangekondigd op de website www.soortennl.nl