Natuur en landschapPraat mee over groen in je leefomgeving
Natuur en landschap

Even voorstellen: Projectleider Natuurvisie

ProfielfotoLyda Dik January 17, 2017 550 keer bekeken 4 comments

Ik ben dit jaar officieel gestart als projectleider Natuurvisie bij de provincie Gelderland. Het komende jaar wordt deze opgesteld. Via dit medium willen we ook graag jullie inbreng gebruiken bij het opstellen van de natuurvisie. Dus ik hoop hier graag met iedereen in gesprek te gaan en te horen waar we aandacht aan moeten besteden. Belangrijk onderdeel van de natuurvisie is het vergroten van de maatschappelijk betrokkenheid door burgers en bedrijfsleven. Hoe gaan we dat doen en wat is daarin de rol van provincie en andere partijen.

We houden contact,

Hartelijke groet Lyda

4  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
C Jansen January 17, 2017

Voor mij als bewoner van de Veluwe vind ik de toegankelijkheid van de natuur belangrijk. Niet alles afsluiten en onder beperkende regels stoppen. Openheid geeft betrokkenheid. Onze voorvaderen hier hebben tenslotte van een kale zand vlakte een mooi natuur gebied gemaakt. Natuurlijk moeten we daar ook zuinig op zijn maar een goed evenwicht wat niet te veel doorslaat naar alleen natuur en bescherming is belangrijk. Ik zou hier graag meer over willen delen.

Henk Zenderink January 17, 2017

Ik vind, dat er nagedacht moet worden over de enorme veranderingen op het platteland. Ik zou voorstander zijn van een inschatting om meer natuur en landschapsontwikkeling op erven en grond van stoppende boeren. Deze ontwikkeling zal het toerisme en recreatie stimuleren in de Provincie Gelderland.

Lyda Dik January 18, 2017

Beste Henk en Corrie,
Dank je wel voor jullie reacties ik neem deze mee.
Toegankelijkheid van natuur en landschap is en zal ook in de toekomst belangrijk blijven. Natuurbeheerders die gebruik maken van provinciaal beheergeld maar ook zij die gebuik maken van de status NSW landgoed moeten daar al invulling aan geven. Heb je het gevoel dat er nu te veel niet toegankelijk is?
Natuur en landschapsontwikkeling buiten de Gelderse Natuurgebieden is een belangrijk aandachtspunt. Hoe kunnen we burgers, bedrijven en boeren stimuleren daar op hun eigen grond aandacht aan te besteden? Hebben jullie daar nog meer ideeen voor?

Rene Blok, Epe May 24, 2017

Ik ben bezig met een project voor een schone en gezonde leefomgeving. Zwerfafval is mij een doorn in het oog en ik ruim al meer dan twee jaar op. 161 grote vuilniszakken vol.
Voor de nationale opschoondag op zaterdag 24 maart 2018 zoek ik aansluiting bij instanties die het mede mogelijk gaan maken dat er massaal schoon gemaakt gaat worden in de Week van het Water, van 19 tot 24 maart 2018.
Ook zijn er 'klussen' die door de provincie en het waterschap gedaan moeten worden. Graag kom ik in contact met de juiste man/vrouw op de juiste plek om dit vlot te trekken.